• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (21:14, ngày 14 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[tranquilliser]]
  Cách viết khác [[tranquilliser]]
  -
  ::'[[tr“–kwilaiz”]]
  +
  ===Danh từ===
  -
  ::danh từ
  +
  =====Thuốc an thần=====
  =====Thuốc an thần=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  Hiện nay

  /´træηkwi¸laizə/

  Thông dụng

  Cách viết khác tranquilliser

  Danh từ

  Thuốc an thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X