• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ U-link tại CĐ Kinhteđóng góp từ U-link tại CĐ Kythuat)
  Hiện nay (21:39, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'ju-liɳk</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'ju-liɳk</font>'''/=====
  - 
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====liên kết chữ U=====
  =====liên kết chữ U=====
  - 
  == Điện==
  == Điện==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====nối dạng chữ U=====
  =====nối dạng chữ U=====
  - 
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====vòng nối chữ U=====
  =====vòng nối chữ U=====
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]][[Thể_loại:Điện]][[Thể_loại:Điện lạnh]][[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  -
   
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=U-link U-link] : Corporateinformation
  +
  -
   
  +
  -
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Điện]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  +

  Hiện nay

  /'ju-liɳk/

  Cơ khí & công trình

  liên kết chữ U

  Điện

  nối dạng chữ U

  Điện lạnh

  vòng nối chữ U

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X