• (Khác biệt giữa các bản)

  Optical (Thảo luận | đóng góp)
  (Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Understory)
  So với sau →

  Hiện nay


  Danh Từ

  Tầng sát mặt đất (của rừng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X