• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:30, ngày 10 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 10: Dòng 10:
  =====Không thể sờ được; không thể động đến=====
  =====Không thể sờ được; không thể động đến=====
  -
  =====''B'''ất khả xâm phạm'''''=====
  +
  =====Bất khả xâm phạm=====
  -
   
  +
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /ʌn´tʌtʃəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiêng liêng
  Không thể phê bình
  Không thể sờ được; không thể động đến
  Bất khả xâm phạm

  Danh từ

  Tiện dân (ở Ân độ, người thuộc một đẳng cấp Hinđu mà nếu đụng chạm tới họ là bị coi (như) làm ô uế những người thuộc các tầng lớp trên)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X