• Hoạt động của ThuyTrang
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   ThuyTrang
   Tự bạch bản thânTre xanh

   Xanh tự bao giờ

   Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

   Thân gầy guộc, lá mong manh

   Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi

   Ở đâu tre cũng xanh tươi

   Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu


   Có gì đâu, có gì đâu

   Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều

   Rễ siêng không ngại đất nghèo

   Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù

   Vươn mình trong gió tre đu

   Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành


   Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

   Tre kia không ngại khuất mình bóng râm

   Bão bùng thân bọc lấy thân

   Tay vin tay níu tre gần nhau thêm


   Thương nhau tre chẳng ở riêng

   Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người

   Cho dù thân gãy cành rơi

   Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con


   Loài tre đâu chịu mọc cong

   Mới lên đã thẳng như chông lạ thường

   Lưng trần phơi nắng phơi sương

   Có manh áo cộc tre nhường cho măng


   Măng non là búp măng non

   Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre

   Năm qua đi, tháng qua đi

   Tre già măng mọc có gì lạ đâu

   Mai sau, mai sau,

   mai sau...

   Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!

   Hình: Tre.jpg

   Bài Tre Việt Nam này hình như học từ hồi tiểu học (già rồi nên không nhớ chính xác^^), nhưng mờ hồi ấy chả thích, tựu nhiên giờ bị lạc vào khu rừng BB này lại thấy nó hay hay chứ lị ^^.

    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Dohaispwse
   • V15//Currently 3.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 3.0
   Số bình chọn : 2

   Mấy bụi tre này sao giống ở ngần nhà mình vậy chứ!con đê ven làng Quảng đây mà..hix

   Đã gửi cách đây 4515 ngày