• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====dây curoa hình thang===== == Từ điển Ô tô== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====dây đai chữ v====...)
  (đóng góp từ V-belt tại CĐ Kinhteđóng góp từ V-belt tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'vibelt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====dây curoa hình thang=====
  +
  =====dây curoa hình thang=====
  == Ô tô==
  == Ô tô==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====dây đai chữ v=====
  +
  =====dây đai chữ v=====
  ''Giải thích VN'': Là dây đai với tiết diện ngang hình chữ V.
  ''Giải thích VN'': Là dây đai với tiết diện ngang hình chữ V.
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cuaroa hình chữ V=====
  +
  =====cuaroa hình chữ V=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====đai hình chữ V=====
  +
  =====đai hình chữ V=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=V-belt V-belt] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=V-belt V-belt] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Ô tô]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Ô tô]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  23:04, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'vibelt/

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dây curoa hình thang

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  dây đai chữ v

  Giải thích VN: Là dây đai với tiết diện ngang hình chữ V.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cuaroa hình chữ V

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đai hình chữ V

  Tham khảo chung

  • V-belt : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X