• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (16:51, ngày 21 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸vedʒi´tɛəriə¸nizəm</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸vedʒi´tɛəriə¸nizəm</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Thuyết ăn chay=====
  =====Thuyết ăn chay=====
  =====Thói quen ăn chay=====
  =====Thói quen ăn chay=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /¸vedʒi´tɛəriə¸nizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyết ăn chay
  Thói quen ăn chay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X