• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  (sửa đổi)
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  -
  thuật ngữ nói giảm dành cho những nhà đầu tư mà công việc căn bản ( thường ẩn ) của họ là kiểm soát những doanh nghiệp, những hãng được đầu tư.
  +
  nhà tư bản trục lợi ,thuật ngữ nói giảm dành cho những nhà đầu tư mà công việc căn bản ( thường ẩn ) của họ là kiểm soát những doanh nghiệp, những hãng được đầu tư.

  15:35, ngày 12 tháng 1 năm 2010

  nhà tư bản trục lợi ,thuật ngữ nói giảm dành cho những nhà đầu tư mà công việc căn bản ( thường ẩn ) của họ là kiểm soát những doanh nghiệp, những hãng được đầu tư.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X