• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:00, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´wainou</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´wainou</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ, số nhiều winos===
  ===Danh từ, số nhiều winos===
  - 
  =====(thông tục) người nghiện rượu, kẻ nghiện rượu (đặc biệt là rượu rẻ tiền)=====
  =====(thông tục) người nghiện rượu, kẻ nghiện rượu (đặc biệt là rượu rẻ tiền)=====
  - 
  -
  ==Chuyên ngành==
   

  Hiện nay

  /´wainou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều winos

  (thông tục) người nghiện rượu, kẻ nghiện rượu (đặc biệt là rượu rẻ tiền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X