• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bức xạ tia X===== == Từ điển Vật lý== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bức xạ Rontgen===== == Từ đi...)
  (đóng góp từ X-radiation tại CĐ Kinhteđóng góp từ X-radiation tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">eks-reidi'eiʃn</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bức xạ tia X=====
  +
  =====bức xạ tia X=====
  == Vật lý==
  == Vật lý==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bức xạ Rontgen=====
  +
  =====bức xạ Rontgen=====
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bức xạ Rơnghen=====
  +
  =====bức xạ Rơnghen=====
  -
  =====bức xạ X=====
  +
  =====bức xạ X=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 25: Dòng 24:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=x-radiation x-radiation] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=x-radiation x-radiation] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=x-radiation x-radiation] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=x-radiation x-radiation] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Toán & tin ]][[Category:Vật lý]][[Category:Điện lạnh]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Vật lý]]
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  18:21, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /eks-reidi'eiʃn/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bức xạ tia X

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  bức xạ Rontgen

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bức xạ Rơnghen
  bức xạ X

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X