• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'jɑ:nbi:m/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====<font color="red">/'j&#593;:nbi:m/</font>=====
  =====<font color="red">/'j&#593;:nbi:m/</font>=====
   +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  =====Trục cửi (dệt)=====
   +
  Dòng 10: Dòng 13:
  =====(ngành dệt) trục cửi=====
  =====(ngành dệt) trục cửi=====
  -
  [[Category:Thông dụng]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /'jɑ:nbi:m/

  Cơ - Điện tử

  Trục cửi (dệt)

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngành dệt) trục cửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X