• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  /zæp/
   +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  03:33, ngày 28 tháng 5 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  /zæp/


  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phấn khởi dạt dào

  Ngoại động từ

  Hạ gục

  Nội động từ

  Vụt đi, vọt

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự sửa đổi

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Destroy, kill, slaughter, annihilate, murder, slay,assassinate, liquidate, erase; shoot, electrocute, Slang rubout, polish off, knock off, bump off, snuff (out), waste, hit,US ice: The baddies got zapped by the ray gun, one after theother.

  Oxford

  V., n., & int.

  Sl.
  V. (zapped, zapping) 1 tr. a kill ordestroy; deal a sudden blow to. b hit forcibly (zapped the ballover the net).
  Intr. & tr. move quickly and vigorously.
  Tr. overwhelm emotionally.
  Tr. Computing erase or change (anitem in a program).
  Intr. (foll. by through) fast-wind avideotape to skip a section.
  N.
  Energy, vigour.
  Astrong emotional effect.
  Int. expressing the sound or impactof a bullet, ray gun, etc., or any sudden event. [imit.]

  Tham khảo chung

  • zap : National Weather Service
  • zap : Corporateinformation
  • zap : Chlorine Online
  • zap : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X