• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====mực không===== =====mực zero===== == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====m...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====mực không=====
  +
  =====mực không=====
  -
  =====mực zero=====
  +
  =====mực zero=====
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====mức không=====
  +
  =====mức không=====
  ::zero-level [[address]]
  ::zero-level [[address]]
  ::địa chỉ mức không
  ::địa chỉ mức không
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bằng số không=====
  +
  =====bằng số không=====
  -
  =====mức số không=====
  +
  =====mức số không=====
  == Điện==
  == Điện==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====mức 0=====
  +
  =====mức 0=====
  ''Giải thích VN'': Mức độ bằng 0, mức chuẩn đơn vị.
  ''Giải thích VN'': Mức độ bằng 0, mức chuẩn đơn vị.
  Dòng 28: Dòng 26:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====mức độ không=====
  +
  =====mức độ không=====
  -
   
  +
  -
  =====mức zero=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=zero%20level zero level] : National Weather Service
  +
  =====mức zero=====
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=zero%20level zero level] : Chlorine Online
  +

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  mực không
  mực zero

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  mức không
  zero-level address
  địa chỉ mức không

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bằng số không
  mức số không

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  mức 0

  Giải thích VN: Mức độ bằng 0, mức chuẩn đơn vị.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mức độ không
  mức zero

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X