• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====điểm 0 của thước đo===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.go...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Cơ khí & công trình==
  +
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====điểm 0 của thước đo=====
  -
  =====điểm 0 của thước đo=====
  +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  [[Image:Zero_of_gauge.jpg|200px|điểm không của thang đo]]
   +
  =====điểm không của thang đo=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 11: Dòng 14:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=zero%20of%20gauge zero of gauge] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=zero%20of%20gauge zero of gauge] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=zero%20of%20gauge zero of gauge] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=zero%20of%20gauge zero of gauge] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  điểm 0 của thước đo

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  điểm không của thang đo

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X