• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự điều chỉnh về không===== == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== ...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Cơ khí & công trình==
  +
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự điều chỉnh về không=====
  =====sự điều chỉnh về không=====
  -
  == Hóa học & vật liệu==
  +
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự đặt về số "0"=====
  =====sự đặt về số "0"=====
  Dòng 14: Dòng 12:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====sự đặt bằng không=====
  =====sự đặt bằng không=====
  =====sự thiết lập bằng không=====
  =====sự thiết lập bằng không=====
  -
  =====sự zero hóa=====
  +
  =====sự zero hóa=====
   +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  =====Sự chỉnh về số không, sự đặt ở điểm không=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=zero%20setting zero setting] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=zero%20setting zero setting] : National Weather Service
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  sự điều chỉnh về không

  Hóa học & vật liệu

  sự đặt về số "0"
  sự hiệu chỉnh về "0"

  Kỹ thuật chung

  sự đặt bằng không
  sự thiết lập bằng không
  sự zero hóa

  Cơ - Điện tử

  Sự chỉnh về số không, sự đặt ở điểm không

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X