• Open ID sẽ cho phép bạn sử dụng tài khoản Yahoo! Để đăng nhập vào Baamboo Tra Từ. Khi bạn sở hữu một Open ID tại Yahoo!, chỉ cần bạn sign in vào Yahoo, bạn có thể truy cập tất cả các website cho phép đăng nhập bằng OpenID với tư cách là thành viên của website đó bằng chính Open ID của bạn mà không cần phải lập thêm một tài khoản nào nữa. Để lập một OpenID, mời bạn truy cập vào website http://openid.yahoo.com/
    Nếu đã có một Open ID, xin mời sử dụng Open ID để đăng nhập vào tra từ tại đây:

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X