• Viết nghĩa của 受理 vào đây

    Thụ lý, tiếp nhận ( hồ sơ..)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X