• (đổi hướng từ 45)
  /´fɔ:ti´faiv/

  Thông dụng

  Thành Ngữ
  forty-five
  loại dĩa hát quay 45 vòng/phút

  Xem thêm forty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X