• (đổi hướng từ 60)
  /´siksti/

  Thông dụng

  Đại từ & từ xác định

  Sáu mươi ( 60)
  to be sixty
  sáu mươi tuổi

  Danh từ

  Con số sáu mươi ( 60)
  ( the sixties) ( số nhiều) trong khoảng sáu mươi (số, năm, nhiệt độ, tuổi khoảng từ 60 đến 69)
  to be not far off sixty
  gần sáu mươi (tuổi)
  in one's sixties
  vào tuổi lục tuần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sáu mươi
  sáu mươi (60)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X