• /nɔt/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không
  I did not say so
  tôi không hề nói như vậy
  not without reason
  không phải là không có lý
  as likely as not
  hẳn là, chắc là
  He'll be at home now, as likely as not
  Hẳn là bây giờ nó có mặt ở nhà
  not but that (what)

  Xem but

  not half

  Xem half

  not less than
  ít nhất cũng bằng
  not more than
  nhiều nhất cũng chỉ bằng
  not only... but also

  Xem also

  not once nor twice
  không phải một hai lần; nhiều lần rồi, luôn luôn
  not seldom

  Xem seldom

  not that
  không phải rằng (là)
  not that I fear him
  không phải là tôi sợ nó


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hàm NOT
  phép NOT

  Giải thích VN: Là phép toán logic. Nếu đầu vào là 1 thì nó trả lại giá trị không và ngược lại.

  phép phủ định

  Giải thích VN: Là phép toán logic. Nếu đầu vào là 1 thì nó trả lại giá trị không và ngược lại.

  Kỹ thuật chung

  cực
  không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X