• Điện lạnh

  bộ đổi tương tự -số

  Kỹ thuật chung

  bộ biến đổi A/D
  bộ chuyển đổi AD
  bộ biến đổi tương tự - số. bằng cách lấy mẫu các xung điện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X