• Toán & tin

    thư mục ACCESS

    Giải thích VN: Là thư mục hệ thống được LIBRARIAN dùng để lưu các file quản lý truy cập vào thư viện. Mỗi thư viện có một thư mục ACCESS được đặt trong thư mục DATABASE của thư viện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X