• Toán & tin

    Danh sách Kiểm soát Truy cập

    Giải thích VN: ACL là một danh sách (hay bảng) thuộc về một file hay đối tượng chứa thông tin về người dùng, quá trình, hoặc các đối tượng khác truy cập đến file hay đối tượng này. Các ACL thường được gắn vào các thư mục hệ thống file và những đối tượng khác và đặc tả những hạn chế truy cập của người dùng, chẳng hạn như đọc, ghi, xóa, v.v. Trong những hệ thống hướng đối tượng, các đối tượng biểu diễn tài nguyên kiểu như file server và máy in đều có các ACL. Một ACL có thể định nghĩa rights/permissions cho nhiều người dùng khác nhau. Thông thường, chủ của thư mục hoặc file có thể thay đổi các ACL cho mình. Các supervisor/administrator thường làm điều này khi cài hệ thống lần đầu tiên. Nói chung, người dùng cũng có thể thay đổi các ACL trong các thư mục riêng của mình (home directory).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X