• Y Sinh

    ACR-NEMA là phiên bản ban đầu của chuẩn DICOM. Mục đích ra đời của chuẩn này là để cho các thiết bị ảnh của các nhà sản xuất khác nhau có thể trao đổi và chia sẻ thông tin trong môi trường thông tin ảnh y tế, đặc biệt là trong môi trường PACS.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X