• Thông dụng

  Viết tắt
  Quảng cáo ( advertisement)
  Sau Công nguyên ( anno domini)
  in 50 AD/(AD 50)
  vào năm 50 sau Công nguyên

  Toán & tin

  Administrative Domain

  Giải thích VN: Chỉ một mạng máy chủ và router được nối với nhau và được quản lý bởi một nhóm quản trị viên duy nhất.

  Điện lạnh

  thành thạo

  Kỹ thuật chung

  thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X