• Toán & tin

    kề nhau

    Giải thích VN: Thường chỉ một giá trị đúng/sai để chỉ xác định trường hợp 2 giá trị nào đó đứng ngay kề nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X