• Toán & tin

    ADS

    Giải thích VN: 1. Arc Digitizing System - Hệ thống số hóa đường. Là hệ thống số hóa và biên tập đơn giản, được dùng để thêm đường và điểm nhãn vào một lớp đối tượng.; 2. Là một lệnh tại Arc: lời nhắc bắt đầu một ADS session.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X