• Toán & tin

    Hệ thống Tập tin Andrew

    Giải thích VN: AFS được phát triển bởi ITC (Information Technology Center) ở Carnegie Mellon University; việc phát triển và chiêu thị hiện nay thuộc về Transarc Corporation. Một phiên bản của AFS có tên là DFS (Distributed File System) là thành phần trong DCE (Distributed Computing Environment) của Open Software Foundation. AFS về mặt kiến trúc tương tự với NFS (Network File System). Về cơ bản, AFS/DFS cung cấp phương thức liên kết các máy client và server khác nhau vào hệ thống thông tin dùng chung toàn cục.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X