• Kỹ thuật chung

    ngôn ngữ ALGOL

    Giải thích VN: Là ngôn ngữ lập trình thủ tục đầu tiên được phát triển năm 1950 và sau đó được sử dụng rộng rãi ở châu Âu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X