• Chứng khoán

    Sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (American Stock Exchange)
    AMEX là sàn giao dịch chứng khoán đặt tại 86 Trinity Place ở trung tâm Mahattan, New York, có khối lượng giao dịch lớn thứ 3 của Mỹ. AMEX tồn tại dưới hình thức một tổ chức tương hỗ, thuộc quyền sở hữu của các thành viên.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X