• Toán & tin

  giao diện lập trình ASPI

  Giải thích VN: Là một đặc tả giao diện được phát triển bởi công ty Adaptec, dùng để gửi lệnh đến các card SCSI.

  giao diện ASPI

  Giải thích VN: Là một đặc tả giao diện cho SCSI được phát triển bởi hãng Adaptec để gửi lệnh tới các bộ điều hợp SCSI. Giao diện này tạo ra một lớp trừu tượng giúp lập trình viên không phải quan tâm đến từng loại bộ điều hợp mà họ sử dụng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X