• Tiếng lóng

  • What to do if it's your fault. Act Suprised, Show Concern, Admit Nothing.
  • Example: My high school counseler's policy was complete ASSCAN.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X