• Toán & tin

    ATA

    Giải thích VN: Là tên chính thức của ANSI group X3T10 cho chuẩn giao diện ổ đĩa IDE.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X