• Tiếng lóng

    • Abbreviation for the infamous catanoic reponse of The Brain from W.B. Animaniacs,Are you pondering what I'm pondering?Thể rút gọn chỉ sự hưởng ứng về những ý nghĩ "đen tối", Mày có đang nghĩ cái mà tao đang nghĩ không?
    • Example: Say Dave, AYPWIP? Ví dụ: Nói xem Dave, mày có đang nghĩ cái mà tao đang nghĩ không?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X