• /ei list/

  Tiếng lóng

  Danh từ

  Những người hạng A
  Những học sinh/sinh viên sành điệu/phong cách hơn so với bạn cùng trang lứa.
  • Example: I'm not cool enough to go out with her--she's A list. = Tớ không đủ trình để đi chơi với cô ấy. Cô ấy thực là sành điệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X