• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a clean bill of health
  giấy chứng nhận sức khoẻ tốt

  Xem thêm clean

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X