• Điện

    màn hình kiểu A

    Giải thích VN: Màn hình ra đa trên đó mục tiêu xuất hiện dưới dạng xung phản xạ từ mục tiêu. Khoảng cách giữa xung phản xạ với xung phát ra tỷ lệ với cự ly mục tiêu, biên độ xung tỷ lệ với cường độ tín hiệu phản xạ. Trên một số thiết bị, trục khoảng cách lại là trục thẳng đứng thay vì là trục nằm ngang, trục biên độ, biên độ xung lại là trục nằm ngang. Còn lại là A scan (quét kiểu A).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X