• Tiếng lóng

  Cụm danh từ

  Tờ đô la Mỹ mệnh giá 20 đô
  • Example: I've got eighty dollars on me, all I need is a double to make it a hundred. = Ví dụ: Tôi đã nhận được 80 đô, tất cả những gì tôi cần là tờ 20 đô nữa để có tổng là một trăm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X