• Tiếng lóng

  Danh từ

  Tờ năm đô la Mỹ. (Những người đánh bạc coi đó là tờ 500 đô la)
  • Example: All I have is a fin and two dollars in change in my pocket. = Tất cả những gì tôi có là tờ năm đô la và hai đô la tiền lẻ trong túi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X