• to enter a business or organization at a low level, but with a chance of being more successful in the future

    Doanh nghiệp kinh doanh với quy mô nhỏ nhưng có cơ hội thành công trong tương lai.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X