• Tiếng lóng

  Danh từ

  Tờ tiền mệnh giá 50 đô la Mỹ.
  • Example: I borrowed a nifty from my mom and she upped it five bucks more.Now I owe her fifty-five dollars. = Tôi vay mẹ tôi một tờ 50 đô rồi lại thêm năm đô nữa. Bây giờ tôi nợ mẹ tôi tổng cộng là 55 đô.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X