• Tiếng lóng

  Cụm danh từ

  Được sử dụng khi ai đó không muốn giúp người khác làm chuyện gì.
  • Example: What do you mean we? Is there a pig in your pocket? = "Chúng ta" là sao ta? Anh đang mơ đấy à?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X