• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a safe bet
  điều chắc chắn thành công

  Xem thêm safe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X