• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a shot in the arm
  liều thuốc bổ (nghĩa bóng)

  Xem thêm shot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X