• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a slanging match
  một cuộc đấu khẩu

  Xem thêm slang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X