• Tiếng lóng

  Cụm danh từ

  Tờ tiền giấy trị giá một trăm đô
  • Example: I got seven hundred dollars, all in sleeves.

  Ví dụ: Tôi nhận được bảy trăm đô, tất cả đều là tiền một trăm đô.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X