• Tiếng lóng

  Danh từ

  • Giúp đỡ, chiếu cố, đặc huệ, đặc ân.
  • Do sb a favour = do sb a solid
  • Example: Do me a solid and send me that website link. = Hãy làm ơn gửi cho tôi link của website đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X