• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a success story
  người (cái gì) rất thành công (nhất là bất ngờ hoặc đứng trước nhiều khó khăn)

  Xem thêm success

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X