• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a tall story
  (thông tục) chuyện khó tin

  Xem thêm tall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X