• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a tough customer
  (thông tục) một người khó điều khiển, khó vượt qua. khó thoả mãn...

  Xem thêm tough

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X